Image is not available
Image is not available
Image is not available
merc2
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Harmonogram

Przewidywany harmonogram publicznej oferty akcji PlayWay S.A.

26 września 2016 r. publikacja prospektu emisyjnego
26 września 2016 r. publikacja aneksu do prospektu określającego cenę maksymalną
27 września – 5 października 2016 r. przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych
29 września – 6 października 2016 r. budowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
6 października 2016 r ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz ceny ostatecznej akcji oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i ceny ostatecznej akcji oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
7 – 11 października 2016 r. przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
12 października 2016 r. przydział Akcji Oferowanych
około tygodnia od przydziału Akcji Oferowanych zakładany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji na GPW

design by: pawelkrol.it