Kalendarium

2016.10.19    Pierwsze notowanie akcji i praw do akcji PlayWay S.A. na GPW w Warszawie

2016.11.25    Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2016 roku 

design by: pawelkrol.it