Image is not available
Image is not available
Image is not available
merc2
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Dywidenda

Zarząd Spółki jest przychylnie nastawiony do możliwości rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy począwszy od podziału ewentualnego zysku za rok 2017, co związane jest z potrzebami inwestycyjnymi Spółki

Decyzje Zarządu PlayWay dotyczące rekomendowania wypłaty dywidendy oraz jej wysokości będą podejmowane po zakończeniu każdego roku obrotowego z uwzględnieniem wypracowanych przepływów gotówkowych i zysku netto, potrzeb inwestycyjnych oraz możliwości i kosztu pozyskania finansowania dłużnego

design by: pawelkrol.it