Kalendarium

10 kwietnia 2017 r. – publikacja Jednostkowy raport roczny za 2016 r. oraz Skonsolidowany raport roczny za 2016 r.

12 maja 2017 r. – publikacja Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

11 sierpnia 2017 r. – publikacja Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 r.

10 listopada 2017 r. – publikacja Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. 

design by: pawelkrol.it