Grupa Kapitałowa

Spółka tworzy Grupę kapitałową PlayWay S.A., w której skład wchodzi obecnie Spółka oraz siedem podmiotów zależnych lub powiązanych ze Spółką, tj.:

1. spółka CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie;

2. spółka PlayWay Games Ltd. z siedzibą w Rotherham;

3. spółka Fishing Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

4. spółka Polyslash Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

5. spółka Atomic Jelly Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;

6. spółka Madmind Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy;

7. spółka K202 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (jednostka stowarzyszona).

image001 1

design by: pawelkrol.it