Grupa Kapitałowa

Grupa Kapitałowa PlayWay SA :

1. spółka CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie;

2. spółka PlayWay Games Ltd. z siedzibą w Rotherham;

3. spółka Fishing Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

4. spółka Polyslash Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

5. spółka Atomic Jelly Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;

6. spółka Madmind Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy;

7. spółka K202 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (jednostka stowarzyszona);

8. spółka Moonlit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (jednostka stowarzyszona);

9. spółka Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie;

10. spółka Code Horizon Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach;

11. spółka Rejected Games Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach;

12. spółka Frozen District Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;

13. spółka ECC Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jednostka stowarzyszona)

14. spółka Pentacle Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

design by: pawelkrol.it