Władze PlayWay

Prezes Zarządu

Krzysztof Kostowski
Założyciel, twórca sukcesu i jeden z dwóch głównych akcjonariuszy Spółki. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w tworzeniu, dystrybucji i marketingu gier. W latach 2001-2011 prowadził między innymi dział tworzenia i dystrybucji gier w PLAY Sp. z o.o., czołowego wydawcy i dystrybutora gier w tamtym czasie.

Wiceprezes Zarządu

Jakub Trzebiński
Posiada doświadczenie w sektorze gier komputerowych. Współpracował z wiodącymi redakcjami branżowymi w Polsce w zakresie przygotowywania recenzji, artykułów, wiadomości i analiz na temat rynku gier komputerowych.

Rada Nadzorcza

Radosław Mrowiński  – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Michał Kojecki – Członek Rady Nadzorczej;

Michał Markowski – Członek Rady Nadzorczej; ( życiorys )

Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej;

Dominik Nowak – Członek Rady Nadzorczej ( życiorys )