Harmonogram

Przewidywany harmonogram publicznej oferty akcji PlayWay S.A.

26 września 2016 r. publikacja prospektu emisyjnego
26 września 2016 r. publikacja aneksu do prospektu określającego cenę maksymalną
27 września – 5 października 2016 r. przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych
29 września – 6 października 2016 r. budowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
6 października 2016 r ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz ceny ostatecznej akcji oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i ceny ostatecznej akcji oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
7 – 11 października 2016 r. przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
12 października 2016 r. przydział Akcji Oferowanych
około tygodnia od przydziału Akcji Oferowanych zakładany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji na GPW