Oferta publiczna akcji DeGenerals

Publiczna oferta 30.000 akcji DeGenerals S.A. oferowanych do sprzedaży przez PlayWay S.A.

Harmonogram Oferty

Terminy

Publikacja Memorandum Informacyjnego

7 stycznia 2021 r.

Przyjmowanie zapisów

14 - 22 stycznia 2021 r.

Dzień przydziału Akcji

do 27 stycznia 2021 r.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o DeGenerals S.A. oraz ofercie publicznej akcji jest Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi.