Kalendarium

Rok 2020

Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 29 maja 2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 27 listopada 2020 r.

 

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. – 30 września 2020 r.

 

Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny za 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r.

 

Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r.

 

 

Rok 2018

Jednostkowy raport roczny za 2018 r. – 26 kwietnia 2019 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 26 kwietnia 2019 r.

 

Rok 2019

Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. - 30 maja 2019 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 29 listopada 2019 r.

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. – 30 września 2019 r.


Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny za 2018 r. – 26 kwietnia 2019 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 26 kwietnia 2019 r.