gpw

gpw
gpw

Kalendarium

Rok 2021


Raport roczny za rok 2020:
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r.
Raporty kwartalne za rok 2021:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. - 28 maja 2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 29 listopada 2021 r.
Raport półroczny za rok 2021:
Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. – 30 września 2021 r.

 

Rok 2020

Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 29 maja 2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 27 listopada 2020 r.

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. – 30 września 2020 r.

Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny za 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r.

 

Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r.

 

 

PlayWay Spółka Akcyjna - siedziba rejestrowa ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warszawa, Polska

design by: pawelkrol.it