gpw

gpw
gpw

Kontakt

PlayWay Spółka Akcyjna
– corresponding address
ul. Bluszczańska 76 lok 6
00-712 Warszawa,
Polska

PlayWay Campus
– office + developers
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 21 u1
Warszawa
Polska

General Inquires:
contact@playway.com
tel.: +48 535535311
fax.: +48 222013255

Game support:
help@playway.com

Media Inquires:
contact@playway.com

Investors Inquiries:
ir@playway.com

 

 
 

PlayWay Spółka Akcyjna
– siedziba rejestrowa
– adres do korespondencji
ul. Bluszczańska 76 lok 6
00-712 Warszawa,
Polska

PlayWay Campus
– spotkania z developerami
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 21 u1
Warszawa
Polska

W sprawach ogólnych prosimy pisać na:
contact@playway.com
tel.: +48 535535311
fax.: +48 222013255

Pomoc techniczna:
help@playway.com

Kontakt dla dziennikarzy:
contact@playway.com

Kontakt dla inwestorów:
ir@playway.com

 

 

PlayWay Spółka Akcyjnaul. Bluszczańska 76 lok 600-712 Warszawa,Polska PlayWay Campus– office with developers– corresponding addressul. Fedorowicza 17A05-080 HornówekPolska General Inquires:contact@playway.comtel.: +48 535535311fax.: +48 222013255 Game support:help@playway.com Media Inquires:contact@playway.com Investors Inquiries:ir@playway.com Data Protection Officer in Playway:e-mail: sziental@gsb-legal.pltel.: +48 508151343 PlayWay Spółka Akcyjna – siedziba rejestrowaul. Bluszczańska 76 lok 600-712 Warszawa,Polska PlayWay Campus – spotkania z developerami– adres do korespondencjiul. Fedorowicza 17A05-080 HornówekPolska W sprawach ogólnych prosimy pisać na: contact@playway.comtel.: +48 535535311fax.: +48 222013255 Pomoc techniczna: help@playway.com Kontakt dla dziennikarzy: contact@playway.com Kontakt dla inwestorów: ir@playway.com Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w PLAYWAY S.A.: e-mail: sziental@gsb-legal.pltel.: +48 508151343

PlayWay Spółka Akcyjna - siedziba rejestrowa ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warszawa, Polska

design by: pawelkrol.it