Akcjonariat

Akcjonariat PlayWay S.A.:
Krzysztof Kostowski - 40,9% udziałów.
Acrx Investment Limited - 40,9% udziałów.
Pozostali akcjonariusze - 18,2% udziałów.