Raporty roczne

Raport roczny jednostkowy PlayWay S.A. za 2019 r. – 30.04.2020 r.

J01_PLAYWAY_SF 2019_list do akcjonariuszy

J02_INFORMACJA ZARZĄDU PLAYWAY S.A. W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

J03_OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

J04_PLAYWAY_Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

J05_wybrane dane finansowe - Jednostkowe sprawozdanie finansowe

P4_PLAYWAY_SF 2019_dodatkowe noty_final

P5_PLAYWAY_SF 2019_sprawozdanie z działalności_final

P6_PLAYWAY_SF 2019_wprowadzenie_final

PLAYWAY_BSF 2019_sprawozdanie z badania

PLAYWAY_Sprawozdanie dodatkowe dla KA_2019

RN oświadczenie ws. komitetu audytu

RN oświadczenie ws. oceny sprawozdań v2

RN oświadczenie ws. wyboru firmy audytorskiej do badania SF

ESPI_29.04.2020

 

 

Raport roczny skonsolidowany PlayWay S.A. za 2019 r. – 30.04.2020 r.

P3_GK PLAYWAY_SSF 2019_raport roczny

P5_PLAYWAY_SF 2019_sprawozdanie z działalności

PLAYWAY_BSSF 2019_sprawozdanie z badania

PLAYWAY_Sprawozdanie dodatkowe dla KA_2019

RN oświadczenie ws. komitetu audytu

RN oświadczenie ws. oceny sprawozdań 

RN oświadczenie ws. wyboru firmy audytorskiej do badania SSF

S01_PLAYWAY_SSF 2019_list do akcjonariuszy

S02_OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PLAYWAY S.A.  W SPRAWIE RZETELNOŚCI SSF

S03_INFORMACJA ZARZĄDU PLAYWAY S.A. W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

S04_wybrane dane finansowe - skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 

 

 

 

 

 

 

Raport roczny jednostkowy PlayWay S.A. za 2018 r. – 26.04.2019 r.

01_JSF 2018_wydruk_SA-R

02_Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

03_PLAYWAY_SF 2018_dodatkowe noty

04_oświadczenie zarządu audytor_jednostkowe

05_PLAYWAY_SF 2018_list do akconariuszy_jednostkowe

06_oświadczenie zarządu rzetelność_jednostkowe

07_PLAYWAY_SF 2018_sprawozdanie z działalnościi_last

08_Oświadczenia_RN_dot_Komitetu_Audytu_i_wyboru_firmy_audytorskiej

09_Ocena_sprawozdań_z_działalności_przez_Komitet_Audytu_RN

010_Ocena_sprawozdan_finansowych_przez_Komitet_audytu

011_Ocena_sprawozdań_przez_RN

012_PLAYWAY_Oswiadczenie_ład_korporacyjny

013_PLAYWAY_BSF 2018_sprawozdanie z badania

014_PLAYWAY_Sprawozdanie dodatkowe dla KA_2018

 

 

Raport roczny skonsolidowany grupy PlayWay S.A. za 2018 r. – 26.04.2019 r.

01_GK PLAYWAY_List_do_akcjonariuszy

02_GK PLAYWAY_oświadczenia_zarzadu

03_GK PLAYWAY_SSF 2018_SSF_END

04_GK PLAYWAY_SSF 2018_sprawozdanie z działalności_END

05_Oświadczenia_RN_dot_Komitetu_Audytu_i_wyboru_firmy_audytorskiej

06_Ocena_sprawozdań_z_działalności_przez_Komitet_Audytu_RN

07_Ocena_sprawozdan_finansowych_przez_Komitet_audytu

08_Ocena_sprawozdań_przez_RN

09_GK PLAYWAY_BSSF 2018_sprawozdanie z badania

010_PLAYWAY_Sprawozdanie dodatkowe dla KA_2018

011_PLW_potw_wysłania_ESPI_skonsolidowane

 

 

 

Raport roczny jednostkowy PlayWay S.A. za 2017 rok z dnia 23.4.2018

01_PLAYWAY_SF 2017_list do akconariuszy

02_oświadczenie zarządu jednostkowe

03_PLAYWAY_SF 2017_raport roczny

04_PLAYWAY_SF 2017_sprawozdanie z działalności

05_Playway_BSF 2017_sprawozdanie z badania

06_potw_wysłania_ESPI_jednostkowy

 

 

Raport roczny skonsolidowany PlayWay S.A. za 2017 rok z dnia 23.4.2018

01_PLAYWAY_SSF 2017_list do akcjonariuszy

02_oświadczenie zarządu skonsolidowane

03_GK PLAYWAY_SSF 2017_raport roczny

04_GK PLAYWAY_SSF 2017_sprawozdanie z działalności

05_GK Playway_BSSF 2017_sprawozdanie z badania

06_potw_wysłania_ESPI_skonsolidowane

 

 

Raport roczny jednostkowy PlayWay S.A. za 2016 rok z dnia 10.4.2017

PLAYWAY_RAP_BSF_2016_PSR_MSB_10042017

PLAYWAY_SF 2016_list do akconariuszy

PLAYWAY_SF 2016_oświadczenie zarządu

PLAYWAY_SF 2016_raport roczny

PLAYWAY_SF 2016_sprawozdanie z działalności

PlayWay_potiwerdzenie_ESPI_jednostkowe_2016

 

Raport roczny skonsolidowany PlayWay S.A. za 2016 rok z dnia 10.4.2017

PLAYWAY_RAP_BSSF_2016_MSR_10042017

PLAYWAY_SSF 2016_list do akcjonariuszy

PLAYWAY_SSF 2016_oświadczenie zarządu

PLAYWAY_SSF 2016_raport roczny

PLAYWAY_SSF 2016_sprawozdanie z działalności

PlayWay_potwierdzenie_ESPI_skonsolidowane_2016