Raporty kwartalne

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

PLAYWAY_SSF IIIQ 2016_25_11_2016

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

PLAYWAY_SSF IQ 2017_25_05_2017

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

PLAYWAY_SSF IIIQ 2017_v 27112017

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

PLAYWAY_SSF IQ 2018

skonsolidowany raport 1Q 2018 r. Playway S.A_

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

PLAYWAY_SSF IIIQ 2018 raport

PLAYWAY_SSF IIIQ 2018 end potwierdzenie wysyłki

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

PLAYWAY_SSF IQ 2019_pdf_last

Potwierdzenie_wysyłki_ESPi_Q1_2019