Grupa Kapitałowa

Grupa Kapitałowa PlayWay SA :

Grupa kapitałowa PlayWay S.A. składa się z następujących jednostek zależnych:

Nazwa

Główna działalność

Kraj założenia

% udziałów w kapitale

31.12.2017

31.12.2016

CreativeForge Games S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

63,75%

73,75%

Ultimate Games S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

48%

85%

Polyslash sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

69%

69%

Madmind Studio sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

78%

75%

Atomic Jelly sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

80%

80%

Code Horizon sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

60%

60%

Rejected Games sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

57%

57%

Frozen District sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

81%

81%

Pentacle sp z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

79%

ND

Pyramid Games sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

60%

ND

Iron Wolf Studio S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

77%

ND

Imaginalis Games sp z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

60%

ND

Live Motion Games sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

74%

ND

SimFabric Sp. z o.o. (dawniej Emilus IT Solutions sp. z o.o.)

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

80%

ND

Games Operators Sp z. o.o. (dawniej Creative Octopus sp. z o.o.)

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

50,02%

ND

Rebelia Games sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

79%

ND

Circus sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

99%

ND

Total Games sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

69%

ND

Sonka S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

51%

ND

DeGenerals S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

80%

ND

Nesalis Games sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

75%

ND

InImages sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

76,19%

ND

Woodland Games sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

97,33%

ND

Duality S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

50%

ND

Spółka wywiera ponadto znaczący wpływ na następujące jednostki stowarzyszone, które w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyceniane są metodą praw własności:

Nazwa

Główna działalność

Kraj założenia

% udziałów w kapitale

31.12.2017

31.12.2016

K202 sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

44,11%

47,06%

Moonlit sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

30,05%

30,07%

ECC Games S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

29,44%

30,07%

Movie Games S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

41,40%

ND

Punch Punk Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

37,50%

ND