Grupa Kapitałowa

Grupa kapitałowa obejmuje Jednostkę dominującą oraz następujące jednostki zależne:

Nazwa

Główna działalność

Kraj założenia

% udziałów w kapitale

31.12.2018

31.12.2017

Ultimate Games S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

48%

48%

Polyslash Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

56%

69%

Madmind Studio Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

78%

78%

Atomic Jelly Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

65%

80%

Code Horizon Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

60%

60%

Rejected Games Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

57%

57%

Frozen District Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

80%

81%

Pentacle Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

64%

79%

Pyramid Games Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

55,10%

60%

Iron Wolf Studio S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

77%

77%

Imaginalis Games Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych

Polska

60%

60%

Live Motion Games Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych

Polska

63,59%

74%

SimFabric Sp. z o.o. (dawniej Emilus IT Solutions sp. z o.o.)

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych

Polska

56,88%

80%

Games Operators Sp z. o.o. (dawniej Creative Octopus sp. z o.o.)

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych

Polska

50,02%

50,02%

Rebelia Games Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych

Polska

79%

79%

Circus Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych

Polska

64,84%

99%

Total Games Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

69%

69%

Sonka S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

41,58%

51%

DeGenerals S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

80%

80%

Nesalis Games Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

70%

75%

InImages Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

76,19%

76,19%

Woodland Games Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

97,33%

97,33%

Duality S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

44,80%

50%

Space Boat Studios Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

51%

nd

PlayWay Estonia OU

Inne technologie informacyjne i komputerowa

działalność usługowa

Estonia

100%

nd

Ragged Games S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

70%

nd

Pixel Flipper S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

74%

Nd

President Studio sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

75%

nd

Console Labs S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

74%

nd

Stolen Labs S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

90%

nd

Gameboom VR Sp z o o

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

99%

nd

Grupa wywiera ponadto znaczący wpływ na następujące jednostki stowarzyszone, które w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyceniane są metodą praw własności:

Nazwa

Główna działalność

Kraj założenia

% udziałów w kapitale

31.12.2018

31.12.2017

K202 Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

44,11%

44,11%

Moonlit S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

24,04%

30,05%

ECC Games S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

29,44%

29,44%

Movie Games S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

33,43%

41,40%

Punch Punk Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

27,50%

37,50%

CreativeForge Games S.A.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

47,81%

63,75%

Baked Games Sp. z o.o.

Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych 

Polska

41,67%

nd