Walne zgromadzenie

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 15 CZERWCA 2020 R.

01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_2019_PlayWay

02_PLW ZWZ uchwały

03_PLW sprawozdanie RN za 2019

04_Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_liczbie_głosów_ZWZ_2019_PlayWay

05_Formularz_pełnomocnictwa_na_ZWZ_2019_PlayWay_SA

 

 

RADA NADZORCZA -  PLAYWAY S.A. 23 MAJA 2019 R.

01.RN sprawozdanie KA 2018

02.RN uchwała i opinia RN projekty uchwał na WZA

03.RN sprawozdanie RN 2018

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 25 CZERWCA 2019 R.

01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_PlayWay

02_PlayWay ZWZ projekty uchwał

03_informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_liczbie_głosów_w_PlayWay_SA_

04_Formularz_pełnomocnictwa_na_ZWZ_2018_PlayWay_SA_

05_Uchwały_podjęte_przez_ZWZ – zał 1

06_Wykaz_Akcjonariuszy_ZWZ – zał 2

 

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 24 STYCZNIA 2019 R.

01_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PLW

02_Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLW

03_INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE PLAYWAY SA

04_FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PLAYWAY SA

 

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 27 CZERWCA 2018 R.

01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_PlayWay_S.A.

02_Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_PlayWay_S.A.

03_Informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_i_akcji_PlayWay

04_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_PlayWay S.A._22_05_2018_

05_Formularz_pełnomocnictwa_na_ZWZ

 

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_PLAYWAY.pdf

02_Projekty_uchwał_na_NWZ_PlayWay.pdf

03_Informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_i_akcji_PlayWay.pdf

04_Formularz_pełnomocnictwa_na_NWZ.docx

 

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 19 CZERWCA 2017 R.

01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_PLAYWAY.pdf

02_Projekty_uchwał_na_ZWZ_PlayWay.pdf

03_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_PlayWay S.A._18_05_2017.pdf

04_Informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_i_akcji_PlayWay.pdf

05_Formularz_pełnomocnictwa_na_ZWZ