gpw

Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie

14 października 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji PlayWay serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz praw do akcji serii I. 18 października 2016 r. podjęta została uchwała w sprawie wprowadzenia akcji i PDA do obrotu giełdowego, zgodnie z którą pierwszy dzień notowań został wyznaczony na 19 października 2016 r.

PlayWay Spółka Akcyjna - registered office ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warsaw, Poland

design by: pawelkrol.it