gpw

Grupa Kapitałowa

Grupa kapitałowa obejmuje Jednostkę dominującą oraz następujące jednostki zależne:   dane na 31.12.2019
Nazwa spółki % udziałów w kapitale  
Madmind Studio  sp z o.o. 77.00% jednostka zależna
Code Horizon SA 60.00% jednostka zależna
Rejected Games sp z o.o. 57.00% jednostka zależna
Frozen District sp z o.o. 80.00% jednostka zależna
Pentacle SA 54.94% jednostka zależna
Pyramid Games S.A. 50.97% jednostka zależna
Iron Wolf Studio S.A. 53.44% jednostka zależna
Imaginalis sp z.o.o. 60.00% jednostka zależna
Live Motion games sp zo.o. 52.67% jednostka zależna
Games Operators S.A. 49.04% jednostka zależna
Rebelia Games sp zo.o. 79.00% jednostka zależna
Big Cheese Studio sp zoo  69.63% jednostka zależna
Total Games sp z oo  66.89% jednostka zależna
Nesalis Games sp z o.o. 70.00% jednostka zależna
Woodland Games sp z o.o.  56.00% jednostka zależna
DeGenerals S.A. 80.00% jednostka zależna
Forestlight Games sp. z o. o. ( wcześniej InImages sp z o.o.) 56.10% jednostka zależna
Space Boat Studios Sp. z o.o. 51.00% jednostka zależna
PlayWay Estonia 100.00% jednostka zależna
Ragged Games S.A. 70.00% jednostka zależna
Pixel Flipper SA 71.84% jednostka zależna
President Studio Sp zoo 72.64% jednostka zależna
Console Labs S.A. 74.00% jednostka zależna
CircleGames S.A. 69.00% jednostka zależna
GameBoom VR sp zoo 69.00% jednostka zależna
FreeMind S.A. 70.00% jednostka zależna
SimulaGames sp zoo ( wcześniej Clemagic Spz oo) 69.88% jednostka zależna
Play2Chill sp zoo  ( było Warsaw Games )  52.35% jednostka zależna
Strategy Labs sp zoo 69.00% jednostka zależna
Titan GameZ sp zoo ( wcześniej Mobile Titans sp zoo ) 56.26% jednostka zależna
Games Incubator sp zoo  ( wczesniej Coinlex sp zoo ) 56.00% jednostka zależna
Ultimate Games S.A. 45.89% jednostka zależna
GameHuners sp zoo 65.14% jednostka zależna
RockGame S.A. ( wcześniej Wastelands S.A. ) 73.50% jednostka zależna
     
Grupa wywiera ponadto znaczący wpływ na następujące jednostki stowarzyszone, które w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyceniane są metodą praw własności:
PolySlash SA 47.25% jednostka stowarzyszona
Atomic Jelly SA 43.67% jednostka stowarzyszona
Detalion Games SA ( wcześniej Stolen Labs S.A. )  42.29% jednostka stowarzyszona
CreativeForge Games S.A. 47.81% jednostka stowarzyszona
Movie Games SA 33.43% jednostka stowarzyszona
Moonlit S.A. 24.04% jednostka stowarzyszona
Ecc Games S.A. 27.15% jednostka stowarzyszona
Sonka S.A. 39.35% jednostka stowarzyszona
Punch Punk S.A. 14.58% jednostka stowarzyszona
Image Power S.A. 22.43% jednostka stowarzyszona
Duality SA 13.46% jednostka stowarzyszona
SimFabric SA 44.96% jednostka stowarzyszona
Baked Games sp zoo 35.89% jednostka stowarzyszona

PlayWay Spółka Akcyjna - registered office ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warsaw, Poland

design by: pawelkrol.it