gpw

Zapisy na akcje

Zapisy na akcje wśród Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane od 27 września do 5 października 2016 r. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w placówkach 16 domów maklerskich, a także za pośrednictwem kanałów elektronicznych domów maklerskich.

Lista placówek przyjmujących zapisy na akcje PlayWay S.A.:

Zasady składania zapisów na akcje przez inwestorów indywidualnych:

  • Zapis musi opiewać na co najmniej 10 akcji i nie więcej niż 60.000 akcji. Zapisy są składane po cenie maksymalnej.
  • Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis.
  • Zapisy są składane po cenie maksymalnej
  • Zapisy mogą być składane bezpośrednio w POK-ach, faksem, telefonicznie albo przez Internet – szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają domy maklerskie przyjmujące zapisy.
  • Zapłata za akcje musi zostać dokonana w momencie składania zapisu – Inwestor powinien zapewnić środki na pokrycie pełnej wartości zapisu (iloczyn ceny maksymalnej i liczby akcji, na które opiewa zapis). Brak wniesienia wpłaty bądź wniesienia jej w niepełnej wysokości powoduje, że zapis jest nieważny.

Zgodnie z przewidywanym harmonogramem oferty publicznej, akcje zostaną przydzielone inwestorom do 12 października br.

PlayWay Spółka Akcyjna - registered office ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warsaw, Poland

design by: pawelkrol.it