gpw

Walne zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 13 GRUDNIA 2022 R.

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] i 402[2] KSH, na dzień 13 grudnia 2022 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok.425, 00-052 Warszawa.

Załączniki:

  1. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.
  2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. 
  3. Życiorys Kandydata na Wiceprezesa Zarządu PlayWay S.A.  
  4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki PlayWay S.A. w dniu 13 grudnia 2022 r. wraz z pełnomocnictwem 
  5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w PlayWay S.A.  
  6. Podjęte uchały NWZ 

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 20 CZERWCA 2022 R.

01 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ;
02 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A
03 – Załącznik do projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A
04- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PlayWay S.A. w dniu 20 czerwca 2022 r. wraz z pełnomocnictwem
05 – Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w spółce PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
06 – SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PlayWay S.A. z działalności w 2021 r.
07 – SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PlayWay S.A. z o wynagrodzeniach za 2021 rok
08 - Podjęte uchwały

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 15 CZERWCA 2021 R.

01 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ;
02 – Projekty Uchwał na ZWZ;
03 – Formularz Pełnomocnictwa na ZWZ
04- Informacja o ogólnej liczbie głosów;
05 – Sprawozdanie RN z działalności w 2020
06 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach
07 – Raport z badania biegłego sprawozdania o wynagrodzeniach.
08 - Podjęte uchwały

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 30 MARCA 2021 R.

01_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_PlayWay_S.A_03.2021_final

02_Projekty_uchwal_PlayWay_NWZ_03.2021_final

03_Formularz_pełnomocnictwa_na_NWZ_PlayWay_SA_03.2021 final

04_Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_liczbie_głosów_NWZ_03.2021

05. RB 9_2021 uchwały podjęte NWZ załącznik

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 27 LISTOPADA 2020 R.

01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_PlayWay_S.A.

02_Projekty uchwał_PlayWay_NWZ

03_Formularz_pełnomocnictwa_na_NWZ_PlayWay_SA

04_Opinia RN ws. projektów uchwał

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 15 CZERWCA 2020 R.

01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_2019_PlayWay

02_PLW ZWZ uchwały

03_PLW sprawozdanie RN za 2019

04_Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_liczbie_głosów_ZWZ_2019_PlayWay

05_Formularz_pełnomocnictwa_na_ZWZ_2019_PlayWay_SA

 

 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 25 CZERWCA 2019 R.

01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_PlayWay

02_PlayWay ZWZ projekty uchwał

03_informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_liczbie_głosów_w_PlayWay_SA_

04_Formularz_pełnomocnictwa_na_ZWZ_2018_PlayWay_SA_

05_Uchwały_podjęte_przez_ZWZ – zał 1

06_Wykaz_Akcjonariuszy_ZWZ – zał 2

 

 

RADA NADZORCZA -  PLAYWAY S.A. 23 MAJA 2019 R.

01.RN sprawozdanie KA 2018

02.RN uchwała i opinia RN projekty uchwał na WZA

03.RN sprawozdanie RN 2018

 

 

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 24 STYCZNIA 2019 R.

01_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PLW

02_Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLW

03_INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE PLAYWAY SA

04_FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PLAYWAY SA

 

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 27 CZERWCA 2018 R.

01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_PlayWay_S.A.

02_Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_PlayWay_S.A.

03_Informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_i_akcji_PlayWay

04_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_PlayWay S.A._22_05_2018_

05_Formularz_pełnomocnictwa_na_ZWZ

 

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_PLAYWAY.pdf

02_Projekty_uchwał_na_NWZ_PlayWay.pdf

03_Informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_i_akcji_PlayWay.pdf

04_Formularz_pełnomocnictwa_na_NWZ.docx

 

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLAYWAY S.A. 19 CZERWCA 2017 R.

01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_PLAYWAY.pdf

02_Projekty_uchwał_na_ZWZ_PlayWay.pdf

03_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_PlayWay S.A._18_05_2017.pdf

04_Informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_i_akcji_PlayWay.pdf

05_Formularz_pełnomocnictwa_na_ZWZ

 

PlayWay Spółka Akcyjna - registered office ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warsaw, Poland

design by: pawelkrol.it